Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

Dětský kurz - AJ 4 - 6 let

Stejně jako si děti osvojují mateřštinu prostřednictvím vícesmyslového vnímání, zapojují více smyslů i při výuce angličtiny. Výuku je zpestřena prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových, psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

Děti se s angličtinou seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí.

Děti nerozlišují jazyk od reality, kterou zažívají. Místo klasické výuky se slovy jako prvky proto zapojujeme pohádky, říkanky nebo hádanky, které děti rády napodobují a jazyk si tak osvojují nepřímo.

Děti se soustředí zpravidla jen několik minut, proto musí být výuka živá, pestrá a spojená s hrou a pohybem. Aktivity jsou střídány po pár minutách. Pro zvýšení pocitu jistoty a sebedůvěry zapojujeme aktivity, které jsou jim dobře známé.

Nízký počet dětí ve skupině (max. 6 dětí) umožňuje individuální přístup lektora ke každému dítěti.

  • Dětské kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin!
  • Dětské kurzy zahajují vždy 3. týden v září a končí poslední týden v květnu daného roku.


« Zpět na výběr kurzů

Specifikace kurzu

Název kurzu Dětský kurz - AJ 4 - 6 let
Místo konání Valašské Meziříčí
CEFR Preschoolers
Zahájení 17.9.2019
Čas konání Úterý, 15:10 - 15:55
Cena kurzu 3 600,- Kč


Objednat kurz »